top of page

Om Lene Bruun Kolff

Lene Bruun Kolff er en dansk tekstilkunstner, født 1943, der har udviklet en unik måde at arbejde med broderi, tekstil og kollage. Hendes billleder, der ofte er meget store, kan ses som en form for “maleri” med tråd. Da arbejdet er meget tidskrævende, giver det mulighed for fordybelse i en indre verden. Selvom processen på mange måder er meditativ, reflekterer temaerne i billederne ofte aktuelle politiske, kulturelle og historiske begivenheder. Såvel som broderi, bruges andet materiale, så som fotografier, udklip fra tidsskrifter, kniplinger, stof, og ting fundet i naturen. Ud over billeder, laver Lene også konceptuelle skulpturer og installationer. 

Lene er medlem af den lokale kunstnergruppe Primus 

som har udstillet hver påske siden 1986. Hver udstilling er med et nyt tema. Udover disse udstillinger deltog Lene i mange andre udstillinger landet rundt, såvel som i Tyskland og New Zealand. Hun har organiseret workshops og afholdt foredrag, bl.a. om helbredende broderi.

Forneden: Lenes studio/arbejdsrum

About Lene Bruun Kolff

Lene Bruun Kolff is a Danish textile artist, born 1943, who has developed a unique method of working with embroidery, textile and collage. Her pictures, that are often very large, can be viewed as a form of "painting" with thread. Since the work is very time consuming, it provides ample opportunity for immersion into an inner world. Even though the process is in many ways meditative, the themes in the pictures often reflect current political, cultural, as well as historical events and debates. As well as embroidery, other methods and materials are used, such as photographs, magazine clippings, lace, fabric, and things found in nature. Apart from pictures, Lene makes conceptual scultures and installations. 

Lene is part of a local art group Primus who have exhibited every Easter since 1986  Every time a new theme became the framework of that year's exhibition.

Over and above these exhibitions, Lene has participated in many other exhibitions, mostly in Denmark, but also in Germany and New Zealand. She has also organised workshops and given lectures, for example healing embroidery.

Below: From Lene's studio/work-room

bottom of page