top of page
IMG_2185.jpg

Korsting / Blowing in the Wind - 2022

Kors-sting er Lene's største kunstværk, 3m langt. Det var udstilt for første gang som del af Læsø kunstfestival. Det blev udstilt udenfor, og nogle dage med blæst resulterede i at det også blev kaldt 'Blowing in the wind'.

Kors-sting (translates to "cross stitch") is Lene's biggest work of art, 3m long. It was exhibited for the first time as part of the Læsø art festival. It was on display outside. Some windy days resulted in it being dubbed "Blowing in the wind". 

bottom of page