top of page

Krigsflammer - 2022

Krigsflammer blev lavet som reaktion på krigen i Ukraine. Det var inspireret af avisudklip af bombardementer. 

Krigsflammer (translates to 'war flames') was created as a reaction to the war in the Ukraine. It was inspired by newspaper clippings of bombings.  

bottom of page